...

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง
153/29 หมู่ที่ 12 ต.ตะพง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
เบอร์โทรศัพท์ 038-664053, 038-645366-7 โทรสาร. 038-645368
Website : www.tapong.go.th / E-mail : saraban-tapong@lgo.mail.go.th