ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ และภูมิทัศน์ฯ ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)