ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ และภูมิทัศน์สวนสาธารณะภายในตำบลตะพง เกาะกลางสี่แยกตะพง ตลาดกลางผลไม้ตะพง ด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)